FILMINSPELNING SPORTLOV 2024

FILMINSPELNING SPORTLOV 2024

2024-01-25 Av av Johan Rolander

VILL DU VARA OCH SPELA IN FILM PÅ SPORTLOVET?

Under vecka 9 kommer Arvfondsprojektet BE THE HERO spela in filmer på Igelstaskolan i Södertälje, som ligger precis bredvid Östertälje station och eventuellt Mandarins inspelningsstudio i Weda.

Vi söker nu ett 20-tal skådespelare/statister, som är med när vi spelar in filmer om mobbningens roller, de olika typerna av mobbningen och mobbningens konsekvens.

  • Åldern på barnen 14-17 år. 
  • Inspelningsdagar är 26 februari till 1 mars
  • Tiden är mellan 10-15
  • Ersättningen är 500 kr/dag

Då det är av stor vikt att kompositionen av barnen återspeglar Sverige, innebär det att en anmälan inte garanterar deltagande. Dock kan det vara så att i vissa scener behöver vi statister och då kan man få medverka under färre antal dagar.

För att vara med i antagningsprocessen krävs följande:

  1. Ett i fyllt anmälningsformulär
  2. Ett aktuellt foto på barnet

Vi återkommer senast den 16 februari med besked om ert barn är antagen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Click or drag a file to this area to upload.
Här laddar ni upp en nytagen bild
Skriv om ni vill uppmärksamma oss på något

OM HERO

HERO OF THE TALK SWEDEN är en ideell icke vinstdrivande förening som utvecklar modeller och koncept för att skapa en förändring för att skapa en större inkludering och acceptans i samhället. Vårt huvudfokus är vår utbildningskoncept BE THE HERO (BTH) som lyfter barns goda egenskaper. BTH involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot utanförskap och mobbning på ett nytänkande sätt. Skolan får ett färdigt material som är enkelt att utföra tillsammans med eleverna. Via QR-koder, modern teknik och interaktiva filmer, genomför klassen varierande uppdrag, rollspel och diskussions-övningar. Med nya kunskaper om mobbnings typer, olika rollerna och konsekvenser förändras elevernas beteenden snabbt, där barn börjar förstå vikten av goda egenskaper och att bli HEROES. Detta leder till en finare gemenskap, trivsel och skolmiljö.