ENKÄT FÖR BE THE HERO – UTBILDARE

För att vi skall kunna utveckla BE THE HERO är det väldigt viktigt att vi får reda på dina upplevelser om BE THE HERO. Enkäten bör inte ta mer än 10 minuter, men dessa 10 minuter är ovärderliga för oss för att kunna bygga ett äventyr med värdegrunder som gör skillnad i Svenska skolor.  

DIN ROLL - Step 1 of 4